Oferta Speciala
Profiă acum

Termeni și Condiții

"Marketing-ul este persoana care te invită în oraș.
Brand-ul este motivul pentru care spui DA."
Definitii
vandy.ro: site-ul de internet, precum si ansamblul serviciilor accesibile pe acest site web sau pe subdomeniile acestuia.
Serviciu: serviciile puse la dispozitie de S.C. ART VANDY VISION S.R.L. prin intermediul site-ului www.vandy.ro, in special cele de acces la aplicatii de gestionare si administrare a magazinelor online, sincronizarea datelor din contul de client, asistenta pentru aceste servicii, backup de date de pe orice tip de dispozitiv – de oriunde prin accesul la Internet – prin oferirea serviciilor sub forma unui abonament lunar.
Client: persoana juridica care face o comanda pe site-ul www.vandy.ro sau se inregistreaza ca utilizator.
Comanda: comanda de achizitionare a unuia sau mai multor servicii afisate in site-ul www.vandy.ro, realizata de un client care isi doreste sa beneficieze de acel/acele servicii.
Vizitator: persoana fizica ce viziteaza website-ul www.vandy.ro, fara a fi achizitionat servicii si fara a fi facut o Comanda.
Contract: prezentul acord al partilor, care se poate incheia valabil exclusiv in limba Romana.
1. Partile Contractante
1.1. S.C. ART VANDY VISION S.R.L., cu sediul social in Cluj-Napoca, str. Mircea Eliade nr. 2a, judet Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj, sub nr. J12/1727/2015 , CUI RO 34617214, avand contul nr. RO82 INGB 0000 9999 0506 5939 deschis la ING, sucursala Cluj-Napoca, reprezentata de Andrei Ureche, avand functia de Manager, operatorul platformei www.vandy.ro în calitate de Prestator.
si
Clientul, cu datele de identificare din platforma www.vandy.ro au agreat urmatoarele:
Prezentul contract reprezinta serviciul web propus de S.C. ART VANDY VISION S.R.L. si este necesara semnarea acestuia inainte de comandarea oricarui tip de abonament de pe site-ul www.vandy.ro. Orice comanda confirmata de client, prin bifarea casutei – Sunt de acord cu Termenii si Conditiile de Utilizare, reprezinta o acceptare din partea clientului a ofertei S.C. ART VANDY VISION S.R.L. in conditiile stipulate de art. 9 din Legea comertului electronic 365/2002. Bifarea casutei reprezinta o semnatura electronica, in sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnaturii electronice nr. 455/2001, avand aceeasi valoare cu o semnatura olografa. Pentru dovedirea termenilor si conditiilor de utilizare VANDY existente si in vigoare la data semnarii prezentului contract, precum si la data confirmarii comenzii de catre client, site-ul www.vandy.ro permite salvarea si/sau printarea acestora si care va cuprinde in mod obligatoriu data.
2. Obiectul si acceptarea prezentului Contract de prestari servicii
2.1. Prezentul Contract de prestari servicii este aplicabil tuturor comenzilor sau conturile realizate prin intermediul www.vandy.ro. Clientul se obliga sa ia la cunostinta de aceste conditii inainte de a realiza o comanda sau a-si deschide un cont. Toate comenzile si deschiderea contului implica acceptarea de catre Client a tuturor acestor conditii de prestari servicii. Acceptarea prezentului contract de catre client se face prin bifarea casutei „Sunt de acord cu Termenii si conditiile de utilizar”.
2.2. ART VANDY VISION S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica prezentele conditii de prestari servicii in orice moment. Versiunea aplicabila unei comenzi realizate este aceea in vigoare pe www.vandy.ro la momentul la care s-a plasat comanda de catre client.
2.3. In calitate de operator al site-ului www.vandy.ro, ART VANDY VISION S.R.L. presteaza pentru Client servicii de acces la platforma de ecommerce VANDY si asistenta pentru aceasta platforma, si ofera aceste servicii sub forma unui abonament lunar.
2.4. Serviciile pot fi accesate prin intermediul unui web browser.
2.5. Pentru lista de servicii oferite de programul VANDY vezi aici: https://www.vandy.ro/preturi
2.6. Prezentul contract de prestari servicii este insotit si trebuie interpretat impreuna cu Politica de Confidentialitate a portalului www.vandy.ro, https://www.vandy.ro/politica-de-confidentialitate
3. Durata contractului
3.1. Prezentul contract se incheie pe o perioada ce coincide cu durata de valabilitate a abonamentului ales (anual sau lunar) incepand de la data plasarii comenzii sau data crearii contului, iar obligatiile partilor intra in vigoare de la aceasta data.
3.2. Imediat ce se efectueaza plata tipului de abonament lunar ales, Clientul va avea acces la serviciile incluse in pachetul abonamentului din momentul confirmarii platii de catre Prestator. Anularea comenzii se poate efectua pana in momentul efectuarii platii. Orice erori survenite la comanda facuta de Client pot fi corectate pana in momentul confirmarii platii de catre Prestator printr-un email trimis la contact@vandy.ro.
3.3. In cazul in care Clientul nu notifica renuntarea la abonamentul ales cu minim 30 de zile calendaristice inainte de expirarea termenului de valabilitate a abonamentului, in fiecare luna abonamentul se va prelungi automat fara nicio formalitate.
3.4. In cazul in care Clientul doreste modificarea tipului de abonament ales pe parcursul perioadei in care este activ un abonament anterior ales, acest lucru este posibil – schimbarea intrand in vigoare in termen de 2 zile lucratoare de la efectuarea platii diferentei in cazul upgrade-ului unui pachet, iar in cazul downgrade-ului unui pachet, intra în vigoare dupa ce expira perioada pentru care clientul a platit deja si efectueaza o noua plata, pentru un pachet mai mic.
3.5. SC ART VANDY VISION S.R.L. ofera oricarui Client posibilitatea de a testa gratuit programul VANDY pe o perioada de 15 de zile calendaristice. Dupa expirarea acestei perioade, Clientul poate sa opteze pentru un abonament lunar. In cazul in care nu mai doreste continuarea serviciilor, accesul va fi intrerupt definitiv, iar datele sale vor fi sterse in mod automat in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei de proba
Clientul are posibilitatea de a cere stergerea imediata a datelor incarcate, iar acest lucru se va realiza in maxim 3 zile lucratoare.
4. Valoarea contractului si efectuarea platii
4.1. Pentru serviciile prestate, Clientul va plati la ART VANDY VISION S.R.L. o suma lunara, de tipul unui abonament, prevazuta in momentul finalizarii comenzii online.
Facturarea abonamentului lunar se face la data de 01, pentru luna in curs.
Plata facturii se face in mod obligatoriu intr-un termen de 7 zile calendaristice de la data comunicarii facturii. Factura se va comunica clientului la adresa de email indicata de acesta.
Daca in termen de 7 zile calendaristice de la data scadentei, clientul nu achita contravaloarea facturii, serviciul se suspenda automat.
Daca in termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentei, respectiv in a 38 zi calendaristică de la data emiterii facturii, clientul nu achită factura, contractul inceteaza de drept, fara nicio somatie si fara nicio alta formalitate sau sesizare a unei institutii/autoritati de orice fel. Din momentul incetarii contractului, serviciul inceteaza de drept prin stergerea de pe platorma a tuturor informatiilor clientului.
4.2. ART VANDY VISION S.R.L. va trimite notificari de plata regulate, prin email sau in aplicatie, in conformitate cu tipul de abonament ales, iar pe baza acestora Clientul va efectua plata online sau prin transfer bancar.
4.3 Pretul standard al abonamentului include costurile de functionare a platformei pentru atingerea unui prag de maxim 350 de comenzi pe luna, prag calculat ca si o medie a comenzilor inregistrare in cele mai recente trei luni de abonament. Extinderea acestui prag se face automat cu incrementuri de 350 de comenzi si adauga abonamentului lunar un cost de 67 eur + TVA.
5. Disponibilitatea serviciilor afisate
5.1. Oferta ART VANDY VISION S.R.L. cu privire la servicii si pretul acestora este valabila in perioada in care este afisata pe www.vandy.ro. ART VANDY VISION S.R.L. isi va indeplini obligatiile contractuale imediat ce clientul va efectua plata aferenta serviciului selectat.
5.2. Orice modificari ale tarifelor sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a clientului din contul de utilizator sau prin intermediul aplicatiei cu cel putin 30 de zile inaintea oricarei modificari. Serviciile de mentenanta ale aplicatiei sunt anuntate prin intermediul aplicatiei sau prin email.
5.3. Clientul este responsabil cu actualizarea datelor din contul de utilizator imediat ce intervin schimbari. ART VANDY VISION S.R.L. nu îsi asuma responsabilitatea în cazul în care intervin prejudicii sau pagube de orice natura din cauza imposibilitatii de a accesa adresa de e-mail declarata în contul de utilizator.
5.4. Accesul la programul VANDY este disponibil pana la renuntarea la serviciu si/sau stergerea contului de Client, indiferent de progresul tehnologic sau modificari, cu exceptia cazului in care Clientul nu isi mai achita abonamentul. Acest acces cuprinde si actualizari legislative pentru serviciile disponibile, cat si asistenta prin email pe intreaga perioada de desfasurare a prezentului contract.
5.5. ART VANDY VISION S.R.L. depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile www.vandy.ro, garanteaza disponibilitatea lunara a serviciului in masura de 99.8%. Perioada de disponibilitate nu include perioadele de mentenanta anuntate in prealabil prin email sau in cadrul serviciului, insa include acele perioade de mentenanta neanuntate. Ca atare, avand in vedere dependenta serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitari tehnice si de sistem ce pot aparea, ART VANDY VISION S.R.L. isi asuma o obligatie de diligenta in ceea ce priveste disponibilitatea serviciilor conform procentului de mai sus. Daca Clientul nu a avut posibilitatea accesarii serviciului din motive imputabile ART VANDY VISION S.R.L. pentru o perioada mai mare decat cea mentionata mai sus, acesta poate cere doar rambursarea proportionala a abonamentului platit pentru perioada in care serviciul nu a fost disponibil.
5.6. In conditiile in care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile doar ART VANDY VISION S.R.L., Clientul isi poate exporta nomenclatoarele de produse, clientii si comenzile in format tabelar.
In conditiile in care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Clientului (neplata, incalcara acestui contract etc), ART VANDY VISION S.R.L. se va stradui, fara a garanta insa, sa ofere Clientului acces pentru a isi exporta nomenclatoarele de produse, clientii si comenzile (daca tipologia de abonament ii permite – lista de servicii oferite de programul VANDY, pct 2.5: https://www.vandy.ro/preturi) si doar in conditiile in care platile sunt la zi. ART VANDY VISION S.R.L nu isi poate asuma vreo obligatie legata de modul cum aceste date pot fi incarcate in alte sisteme informatice. Baza de date si toate informatiile aferente clientului se sterg automat in momentul incetarii contractului fara nici o alta responsabilitate din partea prestatorului.
5.7. De asemenea, ART VANDY VISION S.R.L. depune toate eforturile rezonabile pentru asigurarea confidentialitatii datelor primite de la Client si introduse in contul de utilizator sau folosite in aplicatiile ART VANDY VISION S.R.L.
6. Drepturile si obligatiile partilor
6.1. Drepturile si obligatiile Clientului
6.1.1. Clientul este unicul responsabil pentru intreg continutul existent in contul său sau pentru orice incalcare a legii sau a drepturilor unei terte persoane.
6.1.2. Clientul se obliga sa foloseasca serviciile ART VANDY VISION S.R.L in deplina legalitate si cunoscand dispozitiile legale in vigoare cu privire la activitatea pe care o desfasoara.
6.1.3. Se obliga sa respecte in totalitate prevederile legale privind drepturile de autor si protectia datelor cu caracter personal in ceea ce priveste datele introduse in sistem.
6.1.4. Isi asuma intreaga raspundere pentru crearea, personalizarea si administrarea platformei de ecommerce pusa la dispozitie de ART VANDY VISION S.R.L.
6.1.5. Clientul va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale in vigoare si are obligatia de a respecta legislatia in acest domeniu, iar ART VANDY VISION S.R.L. nu poate fi facut responsabil pentru niciun fel prejudicii sau incalcari ale drepturilor tertelor persoane.
6.1.7. Intelege si este de acord cu Termenii si Conditiile portalului www.vandy.ro: https://www.vandy.ro/termeni-si-conditii
6.2. Drepturile si obligatiile ART VANDY VISION S.R.L.
6.2.1. ART VANDY VISION S.R.L. asigura: – Accesul la platforma tehnica necesara pentru administrarea magazinului online pus la dispozitie prin intermediul platformei de ecommerce VANDY.
– Posibilitatea testarii gratuite a serviciilor pe o perioada de 15 zile calendaristice. Dupa expirarea acestei perioade serviciul devine inactiv, iar datele si contul de utilizator vor fi sterse automat in termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea perioadei de testare. Clientul are posibilitatea de a cere stergerea imediata a contului si a datelor acestuia, iar acest lucru se va realiza in maxim 3 zile lucratoare.
– Asistenta de luni pana vineri intre orele 09:00 – 17:00 prin email sau telefonic in functie de tipul de abonament platit de client pentru probleme legate de platforma (tipul de suport oferit la fiecare abonament este mentionat aici https://www.vandy.ro/preturi)
– Backup-ul saptamanal al datelor
– Conectarea la sistem de pe orice tip de dispozitiv cu acces la Internet, prin intermediul unui browser web
6.2.2. www.vandy.ro actioneaza ca un gazduitor pentru continutul adaugat de Client, in conditiile Legii 365/2002 privind comertul electronic. In acelasi timp, o parte limitata de date sunt stocate si pe calculatoarele Clientului. In schimb, datele nu sunt pastrate in browser sau pe mobil. ART VANDY VISION S.R.L. nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activitati ce pot compromite contul Clientului, si care nu se datoreaza culpei ART VANDY VISION SRL. In cazul in care ART VANDY VISION S.R.L. primeste o notificare de la o autoritate oficiala cu privire la existenta unor servicii cu o aparenta nelegala realizata de catre Client, isi rezerva dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta.
6.2.3. Fiecare Client va avea un sistem de utilizatori carora li se vor putea configura un anumit set de drepturi conform functionalitatilor din site. Clientul poarta intreaga responsabilitate in cazul in care utilizatorii aprobati de catre Client incalca dispozitiile documentelor precizate la punctul 2.6 al prezentului contract sau se angajeaza in activitati ilegale sau imorale ( ex. copierea de continut de pe alte site-uri).
6.2.4. ART VANDY VISION S.R.L. ofera un drept de utilizare (licenta) neexclusiva si nelimitata in timp ( limitarea in timp fiind conditionata doar de plata serviciului prestat catre client in conditiile capitolului 4) si spatiu pentru folosirea aplicatiilor de pe site-ul www.vandy.ro.
6.2.5. In cazul in care uptime-ul este sub 99.8% vom oferi doar despagubiri procentuale din valoarea abonamentului conform articolului 6.5.
6.2.6 ART VANDY VISION S.R.L. are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale si de a le face publice în mod agregat.
7. Inregistrare, parole si responsabilitati
7.1. Inregistrarea pe site-ul www.vandy.ro este gratuita. Accesul Clientului la anumite functionalitati din cadrul platformei e-commerce VANDY (exemplu: aplicatii sau module care nu sunt active in perioada de testare) este permis doar Clientilor ce au optat pentru abonamentul lunar. Va recomandam sa nu dezvaluiti nimanui parolele de acces.
7.2. Din pacate, nicio transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantata a fi 100% sigura. In consecinta, in ciuda eforturilor noastre de a va proteja informatia si de a folosi protocoale securizate de transmitere a informatiei (https), ART VANDY VISION S.R.L. nu poate asigura sau garanta securitatea informatiilor transmise de dumneavoastra catre noi. Va avertizam asadar ca orice informatie trimisa catre noi se va face pe propriul dumneavoastra risc.
7.3. Orice acces neautorizat la elementele ne-publice ale platformei de ecommerce sau accesul altor persoane in afara celor neautorizate la un cont gazduit de noi reprezinta infractiunea de acces fara drept la un sistem informatic si va fi sanctionata conform legislatiei romane in vigoare.
8. Raspunderea contractuala
8.1. Clientul garanteaza datele introduse si poarta intreaga responsabilitate pentru modalitatea si scopul in care utilizeaza serviciile puse la dispozitie de ART VANDY VISION S.R.L precum si modalitatea in care configureaza sistemul de utilizatori ce au acces la contul Clientului si comportamentul acestora.
8.2. Clientul garanteaza informatia pe care o furnizeaza catre platforma de ecommerce si este singurul responsabil cu privire la prezentarea informatiilor intr-un mod corect si complet, precum si cu pastrarea acuratetii informatiilor sau a actualizarii lor.
8.3. ART VANDY VISION S.R.L. nu poate fi tinut raspunzator in cazul in care Clientul se foloseste de aplicatiile si serviciile puse la dispozitie in scopuri ilegale, imorale sau contrare conditiilor si politicilor ART VANDY VISION.
8.4. Clientul este de acord ca este singurul responsabil si va despagubi ART VANDY VISION S.R.L. pentru orice paguba, costuri sau limitari de profit care apar ca urmare a oricaror actiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document Clientul intelege si accepta faptul ca ART VANDY VISION S.R.L. va transmite datele acestuia catre organele de ancheta, in cazul in care primeste o cerere motivata de la o institutie publica autorizata.
8.5. Desi in fiecare moment face eforturi in vederea asigurarii calitatii si corectitudinii mesajelor publicate in site, ART VANDY VISION S.R.L. nu poate garanta, expres sau implicit, in privinta continutului, a software-ului ori a produselor si serviciilor publicate sub egida sa. ART VANDY VISION S.R.L. nu isi asuma raspunderea, in nicio situatie, pentru nicio dauna sau eroare pricinuita direct sau indirect, pentru nicio lipsa de profit directa sau indirecta (incluzand, dar fara a se limita la aceasta enumerare: daune pentru pierderea profitului, intreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizarii sau a intreruperii utilizarii ori a lipsei regularitatii informatiilor si serviciilor furnizate de site.
8.6. ART VANDY VISION S.R.L. nu garanteaza acuratetea, corectitudinea sau caracterul actual al informatiilor ori serviciilor furnizate de site.
9. Incetarea contractului
9.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri:
1. Partile convin de comun acord incetarea contractului;
2. Neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa repetata a obligatiilor contractuale de catre una din parti;
3. Decizia unilaterala a uneia dintre parti, transmisa in scris celeilalte parti; receptia notificarii de incetare trebuie sa aiba loc cu minimum 30 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru incetarea colaborarii;
4. In caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizatiei de functionare a unuia din contractanti, caz in care partile vor fi tinute a indestula datoriile uneia catre alta, datorii rezultate pana la momentul interventiei cauzei de disparitie.
5. In caz de neplata a abonamentului in conditiile capitolului 4
6. In situatia prevazuta la 11.3
10. Exonerarea de raspundere
10.1. ART VANDY VISION S.R.L. nu va raspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice paguba sau costuri ce pot interveni din intarzierea platilor ce sunt in sarcina Clientului, precum si incalcarea de catre acesta a oricaror obligatii legale daca nu sunt din vina ART VANDY VISION S.R.L.
11. Confidentialitate
11.1. Nici una din Partile contractante nu are dreptul, fara acordul scris prealabil al celeilalte Parti: 1. De a face cunoscuta orice informatie confidentiala unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in derularea si executarea contractului;
2. De a utiliza orice informatie confidentiala sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si executa obligatiile asumate. Toate informatiile confidentiale trebuie marcate ca atare de partea care le invoca a fi confidentiale.
3. Sa aduca acuzii publice sub orice forma fata de cealalta parte, obiectul contractului, persoanelor afiliate partilor sau oricare alti parteneri declarati sau despre care a luat la cunostinta de la momentul negocierii si pana la incetarea contractului.
11.2. Restrictia prevazuta anterior nu va fi aplicabila daca:
1. Informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita in executarea prezentului contract.
2. Informatia era accesibila publicului;
3. Partea in cauza a fost obligata in conformitate cu dispozitiile legale sa dezvaluie informatiile respective.
11.3 Incalcarea oricarora dintre obligatiile prevazute la cap 11 duce la incetarea imediata de drept a contractului, fara somatie sau trecerea vreunui termen si fara interventia instantelor de judecata. Persoana vinovata nu poate solicita nicio dauna de la partea care a invocat incetarea contractului in conditiile prezentului paragraf.
12. Forta majora
12.1. Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.
12.2. Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 5 zile de la aparitie.
12.3. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile calendaristice de la incetare.
12.4. Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe viitor. In acest caz, nici una din parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la aceasta data.
13. Legea guvernanta
13.1. Drepturile si obligatiile partilor impuse de prezentul contract, precum si toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate si guvernate de legea romana in vigoare.
13.2. Orice litigiu care are ca obiect acest contract va fi solutionat pe cale amiabila, iar in cazul in care solutionarea amiabila nu este posibila va fi adus spre solutionare in fata unui arbitru. In conditiile in care partile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru in termen de 15 zile calendaristice de la notificarea litigiului, competenta va reveni instantelor de judecata competente de la sediul ART VANDY VISION S.R.L..
14. Dispozitii finale
14.1. Partile declara ca au negociat toate clauzele prezentului contract si acestea sunt acceptate in mod expres prin semnarea contractului, orice intelegere anterioara neproducand efecte juridice intre acestea.
14.2. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul partilor prin incheierea unui act adițional la prezentul contract.
14.3. Orice notificare catre ART VANDY VISION S.R.L. trebuie trimisa electronic la adresele de email contact@vandy.ro .
ANEXA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Contract prelucrare date personale Operator (Beneficiar) – Imputernicit (ART VANDY VISION S.R.L.)
Prezenta Anexa prevede regulile specifice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal trimise de catre Beneficiar, in calitate de Operator, catre SC ART VANDY VISION SRL, in calitate de Imputernicit in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit in continuare „GDPR”), ca si orice legislatie nationala subsecventa cu privire la domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
Partile au convenit incheierea prezentei Anexe, parte integranta din Contract, prin care se stabilesc urmatoarele:
1. Definitii
În cuprinsul acestei anexe termenii folosiți vor fi interpretați în conformitate cu GDPR, iar acolo unde este cazul, termenii folosiți vor avea definițiile stipulate de art. 4 din GDPR.
2. Obiectul prelucrarii
Obiectul prelucrarii datelor personale il reprezinta prelucrarea de catre Imputernicit a datelor personale trimise de catre Operator in scopul furnizarii serviciilor stipulate in contractul principal de servicii vandy.ro. Persoana imputernicita va actiona doar in baza instructiunilor/solicitarilor scrise ale operatorului.
3. Tipurile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii
3.1. Datele personale puse la dispozitie de catre Operator prelucrate in temeiul acestui contract sunt:
a) Date personale: nume si prenume, adresa de email, telefon, adresa. In functie de dorinta Operatorului, se colecteaza si date cu caracter special: cont bancar, CNP, seria si numarul actului de identitate;
b) Utilizator de email, parole, adresele de email pe care se transmit informatii.
3.2 Categorii de persoane vizate sunt:
– angajați ai Operatorului
– clienti ai Operatorului
4. Durata prelucrarii
4.1. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe intreaga perioada de timp cat Contractul incheiat intre parti va fi in vigoare.
4.2. Datele cu caracter personal trebuie pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi in masura in care acestea vor fi prelucrate exclusiv in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, in conformitate cu Art.89/Alin.(1) din GDPR, sub rezerva punerii in aplicare a masurilor de ordin tehnic si organizatoric adecvate prevazute in GDPR in vederea garantarii drepturilor si libertatilor persoanei vizate („limitari legate de stocare”).
6. Categoriile de persoane vizate. Dreptul de proprietate asupra datelor cu caracter personal
6.1. Categoriile de persoane vizate sunt:
a) angajati ai Operatorului;
b) clienti ai Operatorului.
6.2. Operatorul este si va ramane proprietarul datelor cu caracter personal ce fac obiectul prezentei Anexe.
7. Sub-imputerniciti
7.1. Pentru sub-imputerniciti viitori, Imputernicitul primeste o autorizare generala de a subcontracta cu orice alt furnizor din U.E., EEA sau tara cu nivel adecvat de protectie recunoscut prin decizie a Comisiei Europene, care este necesar pentru anumite parti ale procesarii datelor conform prezentului contract care ofera un nivel de securitate adecvat, cel putin la nivelul prezentului contract. Aceasta autorizare include obligatia de informare a Operatorului, printr-un mesaj prin contul de pe site-ul Imputernicitului sau prin email. Operatorul are posibilitatea de a formula obiectii in termen de 2 (doua) zile lucratoare.
7.2. De asemenea Imputernicitul poate trimite datele prelucrate de Operator catre alti imputerniciti ai Operatorului (cum ar fi de exemplu procesatorii de plati) doar daca exista un contract intre Operator si acesti alti imputerniciti, ca si cererea Operatorului catre VANDY de a trimite datele catre acest imputernicit.
8. Drepturile si obligatiile Operatorului
8.1. Drepturile si obligatiile Operatorului sunt urmatoarele:
a) Dreptul sa primeasca informatii de la Imputernicit sau sa verifice prin auditor mandatat daca Imputernicitul are si pune in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate, astfel incat prelucrarea sa respecte cerintele prevazute de GDPR; verificarea va avea loc in baza unei notificari scrise prealabile, transmisa cu cel putin 14 (paisprezece) zile lucratoare inainte de efectuarea verificarii;
b) Dreptul sa primeasca asistenta din partea Imputernicitului, in special pentru indeplinirea obligatiei sale de a raspunde cererilor persoanelor vizate cu privire la exercitarea drepturilor lor prevazute de GDPR;
c) Dreptul de a face obiectiuni cu privire la alti sub-imputerniciti conform art. 7.1;
d) Sa respecte obligatiile sale conform GDPR in calitate de Operator cu privire la datele cu caracter personal colectate sau prelucrate de Imputernicit, pe seama sa;
e) Obligatia de a face informarea persoanelor vizate conform GDPR, inclusiv in ceea ce priveste informarea cu privire la prelucrarea datelor de catre Imputernicit in temeiul acestui contract;
f) Obligatia sa raspunda exclusiv de stabilirea temeiului legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ce face obiectul prezentului contract;
g) Obligatia de a implementa masuri tehnice si organizatorice adecvate conform GDPR, inclusiv securizarea transferului datelor de la persoanele vizate catre Imputernicit;
h) Operatorul intelege ca din momentul stergerii datelor dupa incheierea prestarii serviciilor de catre Imputernicit conform obligatiilor GDPR si a art. 9 a acestei anexe, datele nu mai pot fi recuperate si este intreaga responsabilitate a Operatorului sa se asigure ca si-a facut o copie completa a acestora;
i) In toate situatiile in care Operatorul este cel care trebuie sa execute o obligatie, cum este, spre exemplu, informarea persoanei vizate cu privire la incalcarea securitatii datelor cu caracter personal, Imputernicitul nu poate fi tinut de inactiunile Operatorului din sfera acelei obligatii.
9. Drepturile si obligatiile Imputernicitului
9.1. Imputernicitul si inclusiv sub-imputernicitii vandy.ro se obliga fata de Operator sa se conformeze si sa demonstreze conformitatea cu principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, dupa cum urmeaza:
a) Obligatia sa informeze Operatorul, in cazul in care, in opinia Imputernicitului, o instructiune incalca GDPR si/sau alta dispozitie legala privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
b) Obligatia sa asigure securitatea datelor cu caracter personal prelucrate in numele Operatorului in conformitate cu art 32 din GDPR;
c) Obligatia de a informa Operatorul fara intarzieri nejustificate de o incalcare a securitatii datelor personale ale Operatorului pe parcursul prelucrarii realizate de catre Imputernicit;
d) Obligatia de a asista Operatorul cu toate informatiile necesare in vederea notificarii, daca este cazul, catre Autoritatea competenta pentru incalcarea securitatii datelor, dar fara a se substitui Operatorului in obligatia sa de notificare;
e) Obligatia de a acorda asistenta Operatorului sa asigure respectarea obligatiilor prevazute la articolele 32-36 din GDPR;
f) Obligatia de a asista Operatorul pentru solutionarea cererilor persoanelor vizate sau de a transmite Operatorului orice cerere primita de la persoanele vizate, in legatura cu datele personale care au fost colectate si prelucrate de Imputernicit, in termen de maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la primirea acesteia. Aceasta asistenta nu se aplica in situatia in care Operatorul are deja in instrumentele tehnice furnizate de catre Imputernicit posibilitatea de a solutiona direct cererea persoanei vizate (de ex. Dreptul la acces – unde Operatorul are deja toate informatiile cu privire la ce date colecteaza);
g) Obligatia sa nu transmita date cu caracter personal si/sau informatii confidentiale, ce pot fi date cu caracter personal, despre care a luat cunostinta in timpul executarii contractului;
h) Obligatia sa asigure instruirea personalului autorizat sa prelucreze datele cu caracter personal, cu privire la confidentialitatea acestor date;
i) Obligatia sa includa obligatii de confidentialitate catre angajati si sub-imputerniciti;
j) Dreptul sa dezvaluie anumite date cu caracter personal in virtutea unei obligatii legale sau a unei alte conditii prevazute de legislatie la solicitarea unei autoritati, institutii publice sau instante judecatoresti.
k) Dreptul de a recruta sub-imputerniciti conform art. 7 sau in situatia in care a primit aprobare din partea Operatorului;
l) Dreptul la acoperirea costurilor generate de asigurarea asistentei Operatorului, de catre Operator, in situatiile prevazute de GDPR conform art. 8, daca acestea depasesc costul lunar al serviciilor prestate de catre Imputernicit;
m) Dreptul de a folosi informatii statistice anonimizate ca urmare a activitatilor prestate ca urmare a acestui contract sau a intregii sale activitati;
n) Obligatia de a sterge toate datele colectate ca urmare a acestui contract in calitate de Imputernicit in termen de maxim 6 (sase) luni de la incetarea contractului dintre cele doua parti;
o) Imputernicitul nu poate stabili scopuri sau mijloace de prelucrare a datelor cu caracter personal, acestea fiind stabilite exclusiv de catre Operator.
10. Raportarea incalcarii securitatii datelor cu caracter personal
10.1. Imputernicitul se obliga sa notifice Operatorul orice incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, in termen de 24 (douazecisipatru) de ore de la data la care a luat la cunostinta de existenta acesteia si sa transmita Operatorului un formular pentru raportarea incalcarii, furnizand acestuia cat mai multe informatii despre respectiva incalcare a securitatii datelor cu caracter personal.
10.2. Imputernicitul garanteaza ca va informa Operatorul despre orice evolutii noi legate de incident si despre masurile pe care le ia in legatura cu acesta, consultand Operatorul, pentru a limita consecintele incidentului si pentru a preveni reaparitia acestuia.
10.3. In ceea ce priveste fiecare incalcare, Imputernicitul va ajuta Operatorul in orice mod, care va include furnizarea de informatii suficiente, precum si sprijin in investigatiile efectuate de catre autoritatea de reglementare, cu scopul de a remedia si de a investiga incalcarea, de a preveni viitoare incidente, de a limita impactul incidentului asupra partilor implicate si/sau a limita prejudiciul produs Operatorului, ca o consecinta a incalcarii securitatii.
10.4. Fara a aduce atingere celor de mai sus, Imputernicitul este obligat sa mentina o lista a fiecarei incalcari a datelor cu caracter personal. Lista va fi trimisa catre Operator la prima solicitare a acestuia, in termen de 24 (douazecisipatru) de ore, in masura in care se refera la datele cu caracter personal prelucrate de catre Imputernicit in numele Operatorului. In acest sens, Imputernicitul se obliga ca listele trimise Operatorului sunt complete si corecte.
11. Limitarea raspunderii
11.1. Operatorul este de acord sa exonereze Imputernicitul de orice raspundere pentru pagubele ce ar putea decurge din:
a) nerespectarea contractului din cauza unor evenimente ce exced oricarei răspunderi a Imputernicitului;
b) respectarea instructiunilor Operatorului sau nerespectarea instructiunilor Operatorului justificata in prealabil printr-o notificare referitoare la nelegalitatea ei;
c) lipsa sau vicierea acordului persoanelor vizate sau a utilizarii unui temei legal gresit de catre Operator;
d) nerespectarea contractului din cauza unor actiuni ale Operatorului.
12. Interpretarea clauzelor si a termenilor prezentei Anexe. Clauzele standard
12.1. Toate clauzele prezentei Anexe se vor interpreta in spiritul si conform definitiilor mentionate la Articolul 1.
13.2. Clauzele standard ce urmeaza a fi emise in aplicarea GDPR de catre Comisia Europeana si, dupa caz, de autoritatea de supraveghere competenta, devin parte integranta a prezentei Anexe, fiecare Parte avand obligatia de a lua la cunostinta aceste prevederi, inclusiv cu referire la modificarile ulterioare.
13. Autoritatea de Supraveghere
13.1. Partile agreeaza ca autoritatea de supraveghere convenita este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
14. Alte prevederi
14.1. Raportarea oricarui incident de incalcare a securitatii datelor cu caracter personal se realizeaza pe dpo@vandy.ro sau pe adresa sediului social a vandy.ro, mentionata in Contract.
Aceasta Anexa privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal a fost incheiata in limba romana, prin semnatura digitala
Garanția, plata și livrarea 
1. Proprietate intelectuală
Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte și altele asemenea, precum și întreg conținutul informațiilor cuprinse pe vandy.ro și a altor programe online comercializate prin intermediul site-ului sunt proprietatea exclusivă a Art Vandy Vision SRL. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site sau pe platformele/programele la care cumpărați accesul prin intermediul site-ului, fără permisiunea expresă acordată în scris de către Art Vandy Vision SRL. Nu este permis să transmiteți în favoarea unei terțe persoane parola dvs. de acces la materiale cumparate de pe site-ul vandy.ro
Niciun Client nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site sau vreun drept de proprietate intelectuală/ industrială asupra produselor și/sau serviciilor comandate de pe site. Niciun client nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.
2. Plată
Prețurile afișate pe site, la fiecare abonament în parte, includ valoarea TVA.
Plata se poate face prin oricare dintre următoarele modalități: online, cu cardul, prin sistemele: MobilPay urmând pașii de plată și instrucțiunile de plată oferite cu ocazia efectuării plății.
Nu suntem responsabili pentru procesarea în mod eronat a plății. Nu suntem responsabili pentru erorile înregistrate prin intermediul sistemului de plată, inclusiv, dar fără a se limita la pierderile pe care le-ați suferi utilizând sistemul de plată cu cardul.
Clientul are obligația de a opta pentru modalitatea de plată aleasă la momentul alegerii produsului cumpărat prin bifarea opțiunii corespunzătoare. Este posibil să beneficiați de diverse discounturi sau alte beneficii pentru achitarea abonamentului pentru mai multe luni în avans. Aceste beneficii vor fi aduse la cunoștința publicului prin publicarea pe site și prin mijloacele de promovare alese de către Societate.
3. Garanția și dreptul de retragere
Pentru că ne dorim clienți mulțumiți, societatea acordă garanții speciale pentru serviciile oferite prin intermediul site-ului, pe care le puteți accesa fără dificultăți birocratice, cu o simplă notificare a biroului nostru de vânzări, prin email la adresa brand@vandy.ro. Operatorii noștri vor prelua și procesa notificarea dvs. în cel mai timp scurt posibil, astfel încât să vă puteți recupera cu celeritate banii plătiți pentru serviciile de care nu sunteți mulțumit pe deplin. În vederea returnării banilor, este posibil să vi se solicite furnizarea de date necesare în acest scop (cont IBAN, bancă, cod swift, titular cont, alte informații). În cazul în care nu furnizați datele solicitate, ne vom găsi în imposibilitatea de a vă returna banii.
Oferim o garanție de 100%, însemnând că, în ipoteza în care, într-un termen de 30 de zile de la asigurarea accesului pe site, nu sunteți satisfăcut de produsele și serviciile vandy.ro, vă puteți retrage și primiți banii înapoi.
Dreptul de retragere din contract operează în termen de 30 de zile calendaristice calculat de la data înregistrării pe site și poate fi folosit o singură dată. Țineți cont de faptul că vandy.ro este un site de servicii, existente pe site la momentul la care vă înrolați, iar potrivit art. 16 lit. a) din OUG 34/2014, actualizată, sunt exceptate de la dreptul de retragere contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist.
În cazul în care doriți să apelați la dreptul de retragere, nu trebuie decât să ne comunicați intenția dumneavoastră neechivocă prin email la brand@vandy.ro Vă rugăm să ne comunicați datele dumneavoastră complete, tipul abonamentelor la care doriți să renunțați și prețul acestora, precum și, dacă optați pentru modalitatea de rambursare a sumei plătite în cont, datele de cont în care doriți să vi se ramburseze suma plătită.
În cel mai scurt timp, veți primi prin email o confirmare a înregistrării cererii dumneavoastră de retragere. Cererea de retragere va fi primită numai dacă respectați termenul de 30 zile calendaristice de la data înregistrării .
Totodată, garanția și implicit, cererea de retragere, vor fi admise doar în ipoteza în care nu ați mai înregistrat nicio cerere în acest sens pe vandy.ro.
4. Livrarea produselor și a serviciilor
Toate produsele și serviciile achzitionate prin modalitatea de plată cu Card-ul, respectiv Netopia MobilPay, vor fi trimise prin e-mail la adresa frunizata de către dvs. în momentul cumpărării si înscrierii în termen de maximum 24 de ore de la data efectuarii și procesării plătii în contul Societății.
Prezentul contract este disponibil la adresa https://www.vandy.ro/termeni-si-conditii